profile Ponzio

fasady

  
NT 152 OPIS
 viz nt152  

Opis System konstrukcji słupowo-ryglowych przeznaczony do wykonywania ścian osłonowych, zadaszeń, świetlików, zakwalifikowany do grupy materiałowej RMG 1.0. Szerokość słupów i rygli wynosi 52 mm, listew dociskowych: 51 mm. Przy zastosowaniu specjalnie zaprojektowanego termika, możliwe jest wykonanie ściany osłonowej ze współczynnikiem przenikania ciepła na poziomie 1,75W/m2*K. Rozwiązania techniczne nawiązują do systemu NT 150 z możliwością konstruowania ścian prostych lub po łuku, przechodzeniem kątów zewnętrznych i wewnętrznych oraz adaptacją na ogrody zimowe. System przewiduje rozwiązania z pod konstrukcją stalową i drewnianą.

  
Charakterystyka
  
  • możliwość zastosowania rozwiązań dla pasa nadprożowo-podokiennego sklasyfikowanego jako EI 120;
  • zastosowania wypełnień o grubości 2-40 mm;
  • gięcia profili;
  • wykonania fasady w wersji "zimnej" - nieizolowanej termicznie.
  
PF 152 HI OPIS
 Ponzio PF152HI  

Ponzio PF 152 HI /z szybą dwukomorową/ System ścian osłonowych słupowo-ryglowych PF 152 o podwyższonej izolacyjności termicznej najczęściej stosowany w budownictwie energooszczędnym. Zaprojektowany specjalny wkład termiczny, który wypełnia przestrzeń międzyszybową, zarówno swoim kształtem, jak i właściwościami poprawia parametry całej konstrukcji. Struktura tworzywa umożliwia prawidłowe odwodnienie rygla; jego kształt pozwala na łatwy montaż, który odbywa się po zamontowaniu szklenia. Właściwości termiczne pozwalają na osiągnięcie współczynnika ciepła Ucw od 0,6 W/m2K (dla wypełnień o grubości 48 mm).

  
Charakterystyka
  
  • możliwość zastosowania rozwiązań dla pasa nadprożowo-podokiennego o szczelności i izolacyjności ogniowej EI 60;
  • możliwość zastosowania różnego typu zewnętrznych elementów dekoracyjnych;
  • możliwość wykonania w wersji "poziomej" lub "pionowej" linii;
  • gięcia profili
  • system pozwala na zastosowanie wypełnień o grubości 38-64 mm